İNDER İSTANBUL İSTANBUL İNŞAATÇILAR DERNEĞİMİZDEN RUSYA YENİSEİ BÖLGESİ SİBİRYA GELİŞTİME KURUMUNA ZİYARET

Rusya Yenisei Bölgesi Sibirya Geliştime Kurumunun davetlisi olarak İNDER İstanbul İnşaatçılar Derneği mizi temsilen Genel Sekreterimiz Kubilay Salihvatandaş Türkiye Temsilcisi Gulmira Tulegenova ile Sibirya Yenisei Bölgesindeki yatırımlar ve firmalar ile ilgili sunum toplantısına katıldı. Türkiye Temsilcisi Gulmira Tulegenova İNDER İstanbul İnşaatçılar Derneğimiz Üyelerimizin bölgedeki iletişimini sağlamak üzere tüm çalışmalarda aktif yer alacağını beyan ederek bu koordinasyonu sağlayan derneğimize teşekkürlerde bulundu.

haberimagehaberimage