New Page 1

 
 
   
 
New Page 2
 
 

BASIN / Haberler/ Nazmi Durbakayım 3. Kez İNDER Başkanı  

 Nazmi Durbakayım 3. Kez İNDER Başkanı
Nazmi Durbakayım 3. Kez İNDER Başkanı

 

Nazmi Durbakayım 3. Kez İNDER Başkanı
 

Üç yıllık yeni yol haritasını çizen İNDER, Nazmi Durbakayım’ı tekrar Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçti. Durbakayım ilk olarak vergi ve harç yükünün taşınabilir seviyeye çekmek için çalışacaklarını açıkladı.

 
23 Mart’taki Genel Kurul Toplantısı’nda hem geçmiş dönemin değerlendirmesini yapan hem de önündeki üç yılın yol haritasını çizen İNDER, yeni yönetim kurulunu ve başkanını da seçti. İki dönemdir İNDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Nazmi Durbakayım, bu göreve üçüncü kez seçildi
 
23 Mart’ta Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştiren İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), yeni yönetim kurulunu seçti. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, üçüncü kez İNDER Genel Başkanı seçilirken, derneğin yönetim kurulu, Engin Keçeli, Ali Nuhoğlu, Barış Dumankaya, Abdullah Baysal, Emre Çamlıbel, İrfan Aşçıoğlu, Ali Gürsoy, Erden Timur, H. Kubilay Salih Vatandaş, Fatih Albayrak, Fatih Haldız ve Seçkin Kaplan’dan oluştu. Yeni yönetim kurulu 3 yıl süreyle görev yapacak.
 
Toplantıda geçmiş 3 yıllık dönemin ve 2015’in değerlendirmesi yapılırken gelecek dönem planları da paylaşıldı. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, 2015’in İNDER açısından oldukça verimli ve başarılı bir yıl olduğunu belirterek, GYODER, KONUTDER ve zaman zaman da MÜSİAD ile birlikte Gelirler İdaresi ve Çevre ve Şehircilik Bakanı ile sektörün sorunlarıyla ilgili görüşmeler yapıldığını söyledi.
 
‘Eski Ve Geniş Tabanlı Bir Derneğiz’
İNDER’in çok eski ve geniş tabana yayılmış bir dernek olduğunu ve sektörde oluşan bir olumsuzluk ya da olumlu olayların derneği direkt olarak etkilediğini vurgulayan Nazmi Durbakayım, “Bu sebeple biz hep sektörün esas problemlerini görüştük ve tartıştık” diye konuştu.
 
Geçen dönemde Usta Eğitim Programı konusunda İNTES ile bir protokol imzaladıklarını ve İstanbul’da usta eğitimi konusunda yetkili kurum olduklarını anlatan Durbakayım,  ayrıca son olarak Okan Üniversitesi ile bir protokol imzaladıklarını açıkladı. Bu protokol çerçevesinde staj ve yarı zamanlı çalışma eğitimleri yapılacağını ifade eden Durbakayım, “Üniversite ve kamu arasında ortak projeleri oluşturacağız ve akademik çalışmalarda bizim imzamız olacak” diye konuştu. Durbakayım, İNDER’in Türkiye İMSAD’a katılımcı üye olduğunu da açıkladı.
 
İNDER’in geçmiş dönemde üzerinde yoğun olarak çalıştığı konulardan birinin de Afet Yasası’nın aksayan yönlerinin giderilmesi olduğunu belirten Durbakayım şunları söyledi:
“Afet Yasası çıktığından beri bir sürü problemi ile birlikte devam ediyor. Biz bunu vesile ederek bir rapor hazırlattık. Bu rapor hazırlanırken de bakanlığın hukuk bürosu ile birlikte çalıştık. Afet Yasası’nın önümüzdeki günlerde torba yasaya girecek olan ve Doğu’daki dönüşümü kapsayan ilavelerinde bu raporda sindiğimiz önerilerin bir kısmı yer alıyor. Bir kısmı da önümüzdeki günlerde yer alacak.”
 
 
‘Yapacak Fedakarlık Kalmadı’
İNDER’in esas hedeflerinden birinin de inşaat sektörüne uygulanan ve yüzde 25’e varan vergi ve harçların makul seviyelere çekilmesini sağlamak olduğunu dile getiren Nazmi Durbakayım, “Bunları da bıkmadan ve usanmadan dile getiriyoruz. Yeni dönemde yeni yönetim de bu konuları hakkında faydalı çalışmalar yapacaktır” dedi. Aksi halde kar marjlarının yüzde 10’lara indiği bir dönemde yüzde 25 gibi bir vergi yükünü sektörün taşıyamayacağını kaydeden Durbakayım, “Sektör bu güne kadar fedakarlıklarla geldi ama yapacak daha fazla fedakarlık kalmadığı için bu şekilde gitmesi zor görünüyor” açıklamasında bulundu. Sektörün dertlerini her ortamda olduğu gibi basında da paylaştıklarını dile getiren Nazmi Durbakayım “Bugüne kadar bir tekzip veya tenkit edilen bir görüşümüz olmadı. Demek ki bir sivil toplum örgütü olarak yanlış bir şey yapmadığımız görülüyor” dedi.
 
İNDER Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Aşçıoğlu:
İNDERgi’yi Tüm Müteahhitlere Ulaştırmayı Hedefliyoruz
 
İNDER Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Aşçıoğlu, İNDER’in önümüzdeki yıl 50’nci yaşını kutlayacağını söyledi. İNDERgi’nin ise 2007 yılından buyana yayımlandığını hatırlatan Aşçıoğlu, yapı fuarlarında 10 bin, diğer aylarda 3 bin adet olarak çıkan derginin tüm kamu kurum ve kuruşlarıyla yerel yönetimlere, İNDER üyelerine ve Anadolu’da paydaş derneklere dağıtıldığını belirtti. İNDER’in 50’nci yıl çalışmaları içinde İNDERgi’nin tüm konut müteahhitlerine ulaştırma hedefinin de bulunduğunu kaydeden Aşçıoğlu, “Dergimiz, siz değerli üyelerimizin katkılarıyla çıkmaktadır. Desteğiniz her zaman ihtiyacımız var” diye konuştu.
 
İNDER Yönetim Kurulu Üyesi Engin Keçeli:
‘Basında Artık Daha Öndeyiz’
 
İNDER Yönetim Kurulu Üyesi Engin Keçeli de İNDER Onursal Başkanı Yaşar Aşçıoğlu ile başlayan ve Nazmi Durbakayım ile devam eden 6-7 yıllık süreçte derneğin her toplantısına koşarak gittiğini belirterek “Çünkü hissediyoruz ki bizim bir şemsiye derneğimiz var. Yani İstanbul’da yapı müteahhitlerinin kapısını çalabileceği, kendini yakın hissedebileceği bir dernek var” dedi. İNDER üyelerini bu sektörün KOBİ’leri olarak gördüğünü ifade eden Keçeli, “Kendini bizden ayrıştıran dernekler var. Biz onlarla işbirliği yapmaktan da geri durmuyoruz ama sayımız az da olsa çoğunluğu oluşturan müteahhitlerin derdini rahatlıkla anlatabileceği ve onların problemlerine sahip çıkan bir derneğimiz var” diye konuştu.
 
Özellikle son dönemde Nazmi Durbakayım ve İNDER Yönetim Kurulu Üyesi Emre Çamlıbel’in sektörün sorunları hakkında çok verimli ve başarıya ulaşan çalışmalar yürüttüklerini belirten Engin Keçeli, tam bu çalışmaların aynı zamanda İNDER’i ve üyelerini gündeme taşıdığını, basında öne çıkardığını da ifade etti. 2014 yılının son çeyreğinden bu yana inşaat sektörünün ülke ekonomisinin gerisinde kaldığına dikkat çeken Keçeli, “Biz bu gerilemenin sebebini her toplantımızda araştırıp tartıştık. Bu yıl büyüme yüzde 4 olacak. Ben inanıyorum ki biz onun da üzerine çıkacağız. Türk müteahhitleri olarak ülke ekonomisinin büyümesi için gerekeni yapacağımıza inancım sonsuzdur” açıklamasında bulundu.
 
 
 
İNDER Yönetim Kurulu Üyesi Emre Çamlıbel:
Üç Dernek Sektörün Sorunlarını Kamu Nezdinde Gündeme Getirdi
 
İNDER Yönetim Kurulu Üyesi Emre Çamlıbel, geçen dönem İNDER’in KONUTDER ve GYODER ile birlikte hareket etmesinden ve koordinasyonundan sorumlu olduğunu hatırlatarak 3 derneğin ortak çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bu çalışmalarda birinin tüketiciyi koruma kanunu ile ilgili revizyon ve yönetmelik yapım çalışmaları olduğunu anlatan Çamlıbel ayrıca bina tamamlama sigortası yönetmeliği hakkında da ü derneğin beraber çalıştığını söyledi. Yine 6306 sayılı kanunun yönetmelik ve uygulamaları ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile resim vergi ve harçlar konusunda Maliye Bakanlığı’na defalarca mütalaalar sunduklarını belirten Çamlıbel şunları söyledi:
“Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin çıkması ve birkaç defa tadil edilmesinde de üç dernek birlikte çalıştı. Geçici 6. maddenin süresinin uzatılması, Danıştay iptalinin ardından bu kararı aşarak yönetmeliğin revize edilmesi ile ilgili de üç dernek ve özellikle de üç başkan ciddi çalışmalar yaptılar. İmar kanunu tasarısı ve mekansal planlar yönetmeliği ile ilgi üç dernek ortak görüş verdiler ve vermeye devam ediyorlar.  Otopark yönetmeliği ve siluet kararı, eski eserlerle ilgili mesele ve ruhsat - iskan süreçleri ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı’na sunum yapıldı. İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda üç dernek yanlarına İNTES, MÜSİAD ve İTO’yu alarak bir platform oluşturdu, bir takım aksiyon planları oluşturuldu ve bunlar Başbakan’a sunuldu. İmar ve ruhsatlar hakkındaki müktesep hakların kalıcı hak olması için üç dernek ortak çaba sarf ettiler. Yabancı alıcılara oturma süreleri, vatandaşlık gibi konularda ek haklar sunulması hakkında görüş bildirildi.”
 
Önümüzdeki dönemde yeni İNDER Yönetim Kurulu’nun önünde 3 önemli konu olduğunu anlatan Emre Çamlıbel, şöyle devam etti: “Bunlardan biri AVM’ler hakkındaki yönetmelik, bir diğeri de Kadıköy ve diğer bazı ilçelerdeki siluet veya yükseklik kararı… Üçüncü olarak da Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği kapsamında belli bir büyüklüğün üzerindeki ticari binalarda zorunlu hale getirilen ama uygulanamayan yenilenebilir enerji üretimi adapte etmesi gibi bir şart var. Onun kaldırılmasına yönelik bir takım çalışmalar yapacağız gibi gözüküyor.”
 
İNDER Genel Sekreteri Abdullah Baysal:
Yetki Olmayan Kuruluşların Verdiği Yeterlilik Belgelerine Dikkat
 
İNDER Genel Sekreteri Abdullah Baysal 25 Mayıs tarihinin Mesleki Yeterlilik Belgesi için son gün “Bu tarihe kadar bütün şantiyelerimizde çalıştırdığımız ustalarımızın yeterlilik belgeleri mutlaka olmalıdır” dedi. İstanbul’un her yerinde yetkili olmayan pek çok kuruluşun, kurs adı altında düzenledikleri derslerle hiçbir geçerliliği olmayan belgeler verdiği konusunda uyarıda bulunan Baysal, “Bu belgelerin geçerli olmadığı 25 Mayıs’ta ortaya çıkacak” dedi. İNDER’in İstanbul’daki yapı müteahhitlerin bu konudaki sorunlarını çözebilmek için İNTES’le yaptığı protokol doğrultusunda bu yetki belgelerini vermek için çalışmalar başlattığını da sözlerine ekledi.
 
‘Artık Gençlerin Görev Vakti Geldi’
İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, İNDER gibi derneklerde başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerin bir nöbet olduğunu belirterek “En yaşlı üye olarak bu yıl beni emekli etmediler ama önümüzdeki dönemde kesinlikle genç bir arkadaşımızın bu görevi alması lazım” dedi. “Koltuklar geçici görev yerleridir” diyen Durbakayım, faydalı olmayan kişilerin bu koltukları doldurmak gibi bir görevinin olmaması gerektiğini söyledi.
 
Tüm üyeleri birlikte olmaya davet eden Durbakayım, son dönemde yaşanan terör olaylarına da değindi. Türkiye olarak çok zor zamanlardan geçtiğimizi belirten Durbakayım” Yaptığımız iş, yapı müteahhitliği çok keyifli bir iş ama şu geçirdiğimiz dönem pek de keyifli değil. Hep duamız temennimiz, bu günlerin bir an evvel geçmesi ve tekrar keyifli dönemlere geri dönmek” diye konuştu. 
 
 
İSTANBUL İNŞAATCILAR DERNEĞİ (İNDER) Yönetim Kurulu
Nazmi Durbakayım Yönetim Kurulu Başkanı
A.Engin Keçeli Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ali Nuhoğlu  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Barış Dumankaya Üye
Abdullah Baysal Genel Sekreter
Emre Çamlıbel Kamu ilişkileri Sivil Toplum Örgütleri iletişim
İrfan Aşçıoğlu Genel Sayman
Ali Gürsoy  Yönetim Kurulu Üyesi
Erden Timur Toplantı Organizasyon Sorumlusu
H. Kubilay Salihvatandaş Yerel Yönetimler ve Yönetmelikler sorumlusu
Fatih Albayrak Mali İşler sorumlusu
Fatih Haldız Üyelik Geliştirme ve Web Sorumlusu
Seçkin Kaplan Basın Yayın Halkla ilişkiler 
 
Denetim Kurulu
C. Mehmet Alataş
Şakir Teker
Bülent Keçeli
 
Disiplin Kurulu
Necati Akyazıcı
Zikrullah Turan
Ömer Büyükhanlı
 
Ar – Ge Kurulu
Burak Kızılhan
M. Hakan Özgül
K. Coşkun Ufuk
Habib Arıkan
Banu Uçak
Davut Altıner
Gülçin İpek
 
İNDER İstanbul İnşaatcılar Derneği İktisadi İşletmesi
Nazmi Durbakayım Başkan
Abdullah Baysal Genel Yayın Sorumlusu Üye
Barış D Dumankaya Sayman Üye 
M. Emre Çamlıbel Üye 
Ali Gürsoy Üye

Diğer Haberler

‘2017 Rekor ile Kapatacağımız Kesin Görünüyor’

25.12.2017

İNDER, Kritik Dönemde Kaptan Değiştirmedi

31.3.2017

Konutta Vergi Düzenlemesi Sektöre Nefes Aldıracak

6.2.2017

Tüm zamanların Satış Rekoru Kırıldı

25.1.2017

Fikirtepe Platformu Yeni Başkanını Seçti

9.1.2017

2017'de Konut Sektörü Şahlanır...

9.1.2017

Sponsorlarımıza Teşekkür

28.12.2016

Tarihi Rekor Basında Geniş Yer Aldı

25.12.2016

2016’da Yeni Bir Rekor Kıracağımız Kesinleşti

23.12.2016

İNDER'den 32 Maddelik Çözüm Önerisi

19.12.2016

Bakanlıktan Kentsel Dönüşüme Bir Destek Daha

29.11.2016

Konutta faizler düştü satışlar fırladı

27.11.2016

MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

8.11.2016

2016 Dünya Konut Günü, Bizim İçin Bir Milat Olmalı

13.10.2016

PEŞİNATIN YÜKÜ AZALDI SIRA, YENİ FAİZ İNDİRİMİNDE

26.9.2016

Otopark sorununa İNDER’den Çözüm önerisi

21.9.2016

KDV İNDİRİMİ, YERİNDE DÖNÜŞÜM ve MÜTEKABİLİYETE YARAR...

10.9.2016

Konut'a Faiz İndirim Dopingi...

15.8.2016

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konut kredisi faiz oranlarının yıllık yüzde 9

10.8.2016

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

8.8.2016

ÜRETİCİ KANUNU ÇIKARILMALI

3.8.2016

Emlak Konut’tan tarihi kampanya 2016

3.8.2016

Nazmi Durbakayım 3. Kez İNDER Başkanı

23.3.2016

İNDER ve İNTES Sektördeki Yeni Dönem İçin İşbirliği Yapıyor

23.12.2015

28.05.2015 tarihli Milli Emlak İstanbul Avrupa Yakası İhale İlanları

31.7.2015

İNDER “Anahtar Teslimi Kentsel Dönüşüm Projesi”nde yeni üyelerini bekliyor

18.5.2015

İNDER Anahtar Teslim Kentsel Dönüşüm Devrini Başlattı.

12.5.2015

iNDER, İNŞAAT VE YAPI SEKTÖRÜNÜ İSTANBULDA BULUŞTURDU

23.3.2015

İNDER: Yeni Dönemde Alt Gelir Grubu Teşvik Edilmeli

16.2.2015

Yabancılar "yeni İstanbul’u " satın alıyor SON DAKİKA

25.7.2014

TOKI taksite 1 yıl zam yapmayacak SABAH

25.7.2014

Yabancılar 'yeni İstanbul'u satın alıyor CUMHURİYET

25.7.2014

“Yabancılar 'yeni İstanbul'u satın alıyor “ BİZİM ANADOLU

25.7.2014

Kentsel dönüşüme karşı bir zihniyet var SÖZCÜ

17.7.2014

Durbakayım "Vur abalıya misali" SÖZCÜ

17.7.2014

Yanlış Anlaşılıyoruz CUMHURİYET

20.6.2014

Konut Sektöründe Hareketli Günler Yaşanıyor. YENİ ASIR

2.6.2014

İNDER: Merdiven Altını İhbar Edelim

17.6.2014

1.5 MİLYAR Liralık Gelir Beklentisi MİLLİYET

27.5.2014

Haksız rekabete 'dur’ demek lazım! TAKVİM

24.5.2014

Malzemeyi müşavir firmalar seçiyor (Hürriyet)

11.5.2014

Malzemeyi müşavir firmalar seçiyor

11.5.2014

Beklenen temel atıldı

5.4.2014

Vergiler düşmesse konutta zam kapıda

5.4.2014

İNDER’in Yeni Yönetimi Yol Haritasını Çizdi

1.1.2014

  Toplam Haber:45

 

Copyright © 2014 İnder.org

ANASAYFA   l  DERNEĞİMİZ   l  ÜYELER   l  BASIN   l  ETKİNLİKLER   l  RÖPORTAJLAR   l  İNDERgi   l  İLETİŞİM   l   

İnder - İstanbul İnşaatçılar Derneği. ©  2014 Tüm hakları saklıdır.

Design By  Dmedya Grup